Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8724

462,000

462000

Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8724

Thoat San Kramer K 8724

Trong kho