Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8828

483,000

483000

Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8828

Thoat San Kramer K 8828

Trong kho