Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8835

546,000

546000

Phễu thoát sàn phòng tắm chống mùi hôi kramer K-8835

Thoat San Kramer K 8835

Trong kho